آیا جنبش سبز برای همه‌ی ایران است؟

وقت چندانی برای جواب دادن به این سوال نیست. من شک دارم. سکوت حکم فرماست. انگار ککشان هم نگزیده است و یا شاید می‌ترسند با اعلام موضع در برابر این فاجعه کردستان را به مرکز این معرکه‌ تبدیل کنند. شاید اجازه‌ی این کار را نداشته باشند. همین!

/ 0 نظر / 13 بازدید