برهوت تنها راهی است که انسان را رهايی می بخشد. نفس بکش... نمير... زندگی را بايد باز هم خريد... دنيای خيال های ما همان دنيايی است که هيچ ثروتمندی بدان دسترسی ندارد و هرگز نابود نمی شود... خوشحال باش که هيچ خيالی بی سرانجام نخواهد ماند...

نزديک شدن روز کارگر (۱می) بر تمام کارگران و آزاديخواهان جهان مبارک باد. با اعتقاد کامل و راسخ به اينکه انقلاب از ضعيف ترين نقطه جامعه شروع خواهد شد و با ايمان به نيروی طبقه ی کارگر به پيش می رويم و آزادی را برای انسان به ارمغان می آوريم...

/ 2 نظر / 3 بازدید
limpbizkit

بابا حالم از اين وبلاگای حزن انگيرتون بهم خورد...

zaynab

سلام وبلاگ خوبی داريد موفق باشيد بای