اگر از اول می دانست؟!

با عصبانيت گفت: من نمی دونم! اين خط و اينم نشون. تو بايد پولت را از اين مرديکه عوضی بگيری. اين همه وقتتو گذاشتی که چی؟ که آخرش اينطوری مظلومانه به من بگی:«نمی ده خب٬ چی کار کنم؟»

می خواستم بگم بابا تو که نمی خوای برم باهاش سر شاخ بشم٬ اگه اون عوضی هست پس هر کاری از دستش بر می آد.

مجال نداد. به سقف نگاه می کنم و به ترک های ظريفی که مسير ديدم را منحرف می کنند. فقط صدايش را می شنوم. هنوز يک هفته از ازدواجمان نگذشته. تا قبل از اين حرفها می خواستم زودتر برگردم منزل. ولی ديگه حالشو ندارم. هنوز حرف می زند. نمی دانم چه می گويد٬ ولی فکر می کنم می خواهد به من بفهماند که به فکر من است و هزار و يک مشکل داريم و  بايد به فکر خودمان باشيم و ...!

هنوز حرف می زند. می خواهم بگويم ببين کاش می تونستيم در اين مورد حرف نزنيم. می خوام بيام خونه٬ باشه. آماده باش. خوب؟ می شه؟! خودم حلش می کنم. مطمئن باش.

مجال نمی دهد. صدايش بلندتر شده است. حالا ديگه داد می زند. گريه هم می کند. «اگه از اول می دونستم...» چی داره می گه؟ حالم داره به هم می خوره. سرم گيج می ره. بی اراده گوشی را گذاشته ام و خودم را جلوی آينه ی توی دستشويی می بينم. هوس رفتن از سرم پریده است.

پ.ن: متاسفانه سيستم نظرخواهی من خراب شده است. با عرض پوزش از تمامی دوستانی که به اينجا می آيند...

 

/ 3 نظر / 6 بازدید
باران

اين کامنت دونی ما نمی دونم چه مرگشه؟ هر کاری کردم درست نشد؟!

سارا

باران عزيز همون روز كه اين مطلب رو خوندم حس بدي بهم دست داد. يه جور دلشوره، پشيمانيهاي بدون برگشت. يه جور حس رخت شستن تو دل آدم. مي دوني كه. آي آي باران، امروز هم كه دومرتبه خوندم يه نفر رخت ها رو تو دل من محكمتر چنگ مي زنه. مي دوني چنان با زن داستانت هم ذات پنداري كردم و چنان از خودم بدم اومد كه نمي دونم چقدر! زنها همه اينطورند؟! مي خواهند كمك كنند، با اصرار به مرد مقابلشون پيشنهاد كمك مي دن ولي به محض اينكه مرد راضي ميشه زير دين اونا بره احساس مي كنن چه مرد بي عرضه اي و هيچ كاري از دستش بر نمياد. به خدا دو طرف به يك اندازه شكنجه ميشن. چيزي كه هست يك زن همواره مي خواهد خيال كند مرد رويايش قدرت حل كردن هر مشكلي را دارد. دعا كن من كه در اين مقوله وحشي تر از زنان ديگرم بتونم يك رابطه رو تا انتها حفظ كنم. ( عنوان مطلب عالي بود )

بدبخت

سلام باران جان خوب! فقط خوب بود!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! خدا حافظ