کمک

توی پيام های مطلب قبلی که يک عکس بدون شرح بود فقط يک پيام گذاشته بودند که فقط يک کلمه بود: کمک...

کاش می دانستم اين کلمه با چه عمقی نوشته شده است و چه اندوهی در بر دارد... کاش می دانستم...

/ 0 نظر / 2 بازدید