ما شرقی هستيم. و به حکم اين شرقی بودنمان آنقدر ساده لوح هستيم که فکر می می کنيم اگر دوستی گوشی تلفن را بردارد و زنگی به ما بزند٬‌ حتما به اين دليل است که دوستمان دارد. ولی دوست ـ هايمان آنقدر ساده لوح ـ تر هستند که حاضر نيستند به خاطر فريب دادنمان هم که شده گوشی تلفن را بردارند و زنگی بزنند. کاشکی همه می دانستند بايد برای دوستی و دوست داشتن هزينه هايی را تحمل کرد...

/ 4 نظر / 3 بازدید
محبوب

سلام عجب دل پری داری تو بيخيال باش تو اين دوره دوستی کيلو چنده

داداشی ///کولی

می بينم ديگه يادی از داداشی نمی کنی ... سری نمی زنی ... دااشی از ليست ات خارج شده ؟ چرا گوشی رو برنمی داری وقتی هوارتا داد می زنم و خروارتا اشک می ريزم ... می دونم تو می دونی اما گوشی رو برنمی داری ... ناز تکمام نيگات رو داداشی قربون

بره سفید کوچولو

اگه کامنتی از من نمی بینی دلیل این نیست که نیومدم. من سر می زنم ولی نمی دونم چی باید بگم .احساس می کنم خیلی از نظر فکری بالاتر از منی و حرف های من برات بچه گانه است . من حاظرم هزینه های این دوستی رو تحمل کنم.

بره سفید کوچولو

حرفات خیلی قشنگ بود . می دونی ؟ من فقط همسفر با شازده کوچولو ام ولی خیلی تنها تر از اونم . لااقل اون یه گل بود که اهلیش کرده بود و می دونست تا برگرده منتظرش می مونه ودل نگرانشه ولی من ... میدونی همه چیزا فانیه ، من از ترس از دست دادن، چیزی رو بدست نیووردم و می دونی این یعنی چی؟ می دونی نفهمیدن عشق یعنی چی ؟ می دونی اهلی نکردن کسی از ترس اینکه باهاش بگو مگو کنی و مجبور بشی رهاش کنی یعنی چی؟ آخ از ...