کارل مارکس        فردريک انگلس

دو شخصيت محبوب من و کسانی که با افکار خود تاريخ بشری را آنطور که خواستند هدايت کردند. يادشان جاويد و سال نو بر همه شما مبارک باد. اين عکس ها هم هديه سال نو برای همه آزاديخواهان ...

/ 0 نظر / 2 بازدید