افسوس...

ای کاش می توانستم خون رگان خود را من

قطره

      قطره

            بگریم تا باورم کنند...

***

آه اسفنديار مغموم

تو را آن به که چشم فرو پوشيده باشی....

***

افسوس...

افسوس...

 

/ 0 نظر / 2 بازدید