محافظان امروز آمریکا

همه‌ی آشغال‌هایی را که آمریکایی‌ها در روز بار آمریکا می‌کنند، کارگران مکزیکی در شب تمیز می‌کنند. و یکی از قوانین زندگی در آمریکا این است: باید کمک کنی که آمریکا هر روز از روز دیگر تمیزتر باشد. در آمریکا مهاجران تنها ابزارهایی هستند برای تمیز نگه داشتن این کشور...

-----------------

پ.ن: آشغال و تمیزی را اگر امکان دارد یک جور دیگر بخوانید!

/ 2 نظر / 13 بازدید
ساهی

سلاو کاکه ئه نوه ر چونی؟ خاتوونه که ت باشه؟ سلاوم هه یه

شیرزاد

ئه نوه ر گیان هه ر خوش بی.