حقيقت هميشه تلخ است.

کسی که اين پيام ها را می نويسد فکر می کند که نمی دانم کيست. متاسفم از اينکه با حرفهايم ناراحتش کردم. ولی چه می شود کرد سرنوشت از ما پر زورتر است.(صادق هدايت)

بورخس:کاش می توانستم اين سرنوشت آهنين را تغيير دهم. ولی چه می شود کرد. افسوس که سرنوشت از من قدرتمندتر است. افسوس که من بورخس هستم.

/ 2 نظر / 2 بازدید
بازهم ...

اره عزیز هرگز نه اینک که هرگز که هیچ گاه اندوه یی نه از سخن تو که از هرگونه سخن که به گفتار همه گان می اید و می رود در من به وجود نخواهد امد ... اما سخنی بگو که ارزش خواندن من -یک نفر- را دارا باشد یا اندککی احساس یخیده ام را افتاب عشق و نور و رنگ باشد ... شادی ات دو صد چندان باد///

بازهم ...

گويا پر زور بودن حقيقت تو رو هم داغون کرده ... خوب بابا جون یا اين وبلاگ رو بسوزون و بزن به يه راه ديگه يا ابديت کن