ما شرقی هستيم. و به حکم اين شرقی بودنمان آنقدر ساده لوح هستيم که فکر می می کنيم اگر دوستی گوشی تلفن را بردارد و زنگی به ما بزند٬‌ حتما به اين دليل است که دوستمان دارد. ولی دوست ـ هايمان آنقدر ساده لوح ـ تر هستند که حاضر نيستند به خاطر فريب دادنمان هم که شده گوشی تلفن را بردارند و زنگی بزنند. کاشکی همه می دانستند بايد برای دوستی و دوست داشتن هزينه هايی را تحمل کرد...

  
نویسنده : انور حسن پور ; ساعت ٧:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۱ خرداد ۱۳۸٤
تگ ها :