به پاس مبارزه

به پاس زيبايی سخن دوستی که اين پيام را گذاشته است...

بی خانه مان ام اما هرگز نمی خواهم آسمان برایم باشد زیرا مسکن می خواهم بی کارم اما هرگز نمی خواهم بهشت برایم باشد من کار می خواهم هرگز نمی خواهم ان سوی گونه ام نیز سیلی خورده باشد من ازادی و عدالت می خواهم ملکوت را نمی خواهم زیرا من تنهایم من عشق را در همین زمین می خواهم و ارزویم برپاخواستن گرسنه گان است : گرسنه گان بر پاخیزید ....

  
نویسنده : انور حسن پور ; ساعت ٥:٥٧ ‎ب.ظ روز ٤ اردیبهشت ۱۳۸٤
تگ ها :